Svátek má: Erik

Komentáře

Senátní pozměňovací návrhy novely stavebního zákona jsou škodlivé

Pokud poslanci přijmou senátní pozměňovací návrhy novely stavebního zákona, nahrají spekulantům s pozemky a prodraží výstavbu rozvodů elektřiny, plynu i tepla, což se promítne do růstu cen energií.

Kvůli nesmyslným požadavkům zákona ale hrozí i faktické zastavení výstavby dopravní i technické infrastruktury, jako jsou třeba vodovody, kanalizace, trafostanice či energetické vedení.

Vážím si upřímné snahy řady senátorek a senátorů dále zlepšit novelu stavebního zákona vzešlou z Poslanecké sněmovny. Bohužel tato snaha byla znehodnocena několika velmi nešťastnými pozměňovacími návrhy, které nahrávají spekulantům s pozemky potřebnými pro výstavbu infrastrukturních staveb a také zdražují a komplikují výkup pozemků pro veškeré stavby technické infrastruktury. Tím negují smysl celé novely stavebního zákona.

Příkladem je, že nově by investoři měli za povinnost vyvěsit informace o stavebním záměru na místě dotčeného pozemku nebo stavby. Investor ale nemá žádné právo ke vstupu na cizí pozemek a už vůbec ne za účelem vyvěšování informací. Pokud vlastník pozemku investorovi splnění takové informační povinnosti neumožní, nemůže investor podat žádost o územní souhlas, neboť doklad o splnění této povinnosti musí investor k žádosti o územní souhlas vždy přiložit.


Další senátní změny navíc nahrávají spekulantům s pozemky. Součástí návrhu je, aby v případě výkupu jiných než stavebních pozemků pro výstavbu energetické infrastruktury byla kupní cena stanovena nejméně ve výši osminásobku ceny stanovené znaleckým posudkem. V praxi to způsobí nemalé potíže. Zatímco v dopravní infrastruktuře je cena pozemku stanovena osminásobkem jako pevná cena, v tomto případě půjde o sumu minimální, tedy k jednání. Toho samozřejmě využijí spekulanti a náklady na výkup pozemků tak dramaticky vzrostou. Investorům pak nezbude jiná možnost, než to promítnout do cen směrem k zákazníkům.

Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů také proto vyzvali předsedy poslaneckých klubů dopisem, aby podpořili původní znění novely stavebního zákona schválené Poslaneckou sněmovnou, protože pouze toto znění přispěje ke zjednodušení a zrychlení výstavby v České republice.

Vladimír Dlouhý