Svátek má: Zlata

Komentáře

Bohuslav Svoboda

poslanec PČR (ODS)

Zdá se, že ministr Němeček konečně pochopil důležitost praktiků

Z jednání mezi ministerstvem a praktickými lékaři mám dobrý pocit. Zdá se, že si ministr Němeček konečně uvědomil, že praktičtí lékaři jsou páteří zdravotního systému a přistoupil na racionální dialog.

Nárůst kapitačních plateb je dobrým krokem k řešení nespokojenosti praktiků. Nedořešená však zůstává otázka jejich kompetencí, které se prý budou řešit v budoucnu. Jsem přesvědčen o tom, že rozšíření kompetencí praktických lékařů je důležitější než nárůst výše úhrad, proto je k tomu potřeba shoda napříč politickým spektrem.

V zásadě ale platí, že čím lepší praktický lékař, tím méně práce pro specializovaná oddělení, což by mělo ve svém důsledku snížit náklady na lékařskou péči. Jsem připraven se na řešení podílet a doufám, že přístup ministerstva nebude tak liknavý jako dosud. Věřím také, že ministr Němeček už nebude praktiky nazývat milionáři a ti se pak nebudou uchylovat k takovým krajním nástrojům, jako je stávka. Na takové spory vždy nejvíce doplácí pacienti.

Bohuslav Svoboda