Svátek má: Vojtěch

Regiony

Velikost textu:

V okolí Univerzity Palackého chybí cyklostezky i pěší zóny

V okolí Univerzity Palackého chybí cyklostezky i pěší zóny

Po řadě změn v dopravní infrastruktuře v okolí Univerzity Palackého v Olomouci volají její studenti i zaměstnanci. V okolí alma mater se pohybují převážně pěšky či na kole, chybějí jim ale přechody pro chodce, cyklostezky či pěší zóny.

Univerzita Palackého v Olomouci
4.srpen 2014 - 07:00

Vyplývá to z dotazníkového šetření, které v rámci projektu Zelená univerzita provedla katedra psychologie filozofické fakulty. Olomouckenovinky.cz o tom inormovala Martina Šaradínová z oddělení komunikace UP.

„Akademická obec se chová v dopravě společensky zodpovědně. Nicméně dopravní infrastruktura v okolí univerzitních budov není k jejich potřebám nijak vlídná. Převážně je konstruována pro řidiče a auta. A to je problém,“ uvedl jeden z autorů šetření Matúš Šucha. Podle něj z průzkumu vyplynulo, že pěšky či na kole se v okolí univerzitních budov pohybuje více než 90 procent zaměstnanců a studentů. Veřejný prostor, zejména okolí ulice Křížkovského, by tomu měl být lépe upraven.

Cílem dotazníkového šeření, kterého se zúčastnilo 1035 respondentů ze všech fakult, bylo zjistit názory, preference a potřeby studentů a pedagogů v oblasti městské dopravy. Projekt Zelená univerzita se zaměřuje zejména na její zranitelné účastníky, tedy děti, starší osoby, osoby se speciálními potřebami a další. Právě proto podporuje převážně udržitelné druhy dopravy, za které je považována chůze, jízda na kole a hromadná doprava.

„Účastníci šetření ukázali, že je zapotřebí mnoha změn. Jako hlavní důvody nespokojenosti označili nevyhovující infrastrukturu pro chodce a cyklisty, nedostatečné služby městské hromadné dopravy či nadměrný provoz aut. Z konkrétních opatření nejčastěji navrhovali vytvoření nových cyklostezek, přechodů pro chodce, rozšíření chodníků, zřízení pěší zóny a omezení vjezdu automobilům,“ uvedla další autorka šetření Kateřina Böhmová.

Univerzita Palackého patří mezi 3,7% nejlepších VŠ na světě

Dotazníkové šeření bylo součástí pilotní fáze projektu Zelená univerzita. Dalšími kroky bude účast v různých aktivitách v oblasti udržitelné dopravy včetně již probíhající kampaně Bike UP i návrh konkrétních opatření. K nim patří například informační a preventivní kampaně, podpora dopravní vybavenosti, úpravy infrastruktury, nové uspořádání veřejného prostoru a průběžné ověřování spokojenosti a potřeb uživatelů veřejného prostoru.

(iza, foto: Darwinek/Wikimedia)