Svátek má: Pavla

Regiony

Velikost textu:

Olomoucká výstava ukazuje hygienické poměry v historii

Olomoucká výstava ukazuje hygienické poměry v historii

Pod názvem „Kam s tím?“ aneb „Z minulosti a současnosti technických a dalších komunálních služeb ve městě Olomouci“ se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci koná až do 2. listopadu netradiční výstava, která ukazuje hygienické poměry ve městě v různých obdobích historie.

Z plakátu k výstavě
9. srpna 2014 - 15:00

Návštěvníci se mohou seznámit s počátky péče o městskou hygienu a dalšími zajímavými mezníky ve vývoji městských služeb. Nechybí dobové exponáty, dokumenty ani fotografie. Výstava připomíná 55. výročí vzniku Technických služeb města Olomouce i 15 let působení stejnojmenné akciové společnosti. Doprovází ji navíc unikátní publikace „Sloužíme městu“. O výstavě informovala mluvčí Vlastivědného muzea Olomouc Renáta Fifková.

Výstava seznamuje návštěvníky s dosud značně opomíjenými tématy, jako je zásobování města Olomouce vodou, osvětlení města, úprava městských komunikací či péče o městskou zeleň.

Tak jako v ostatních středověkých městech panovaly i v Olomouci velmi neutěšené hygienické podmínky. V úzkých uličkách mezi městskými domy i na jejich dvorcích se hromadily odpadky všeho druhu, na hnojištích za domy stávaly latríny. K vykonávání tělesné potřeby sloužily doma také keramické nočníky, jejichž obsah se mnohdy vyléval z oken přímo na ulici. Běžné také bylo zejména u mužů, vykonávání malé tělesné potřeby na veřejných místech, které masivně přetrvalo až do 19. století, jak o tom svědčí plán často znečišťovaných míst v Olomouci z roku 1863.

Důležitou osobou byl městský kat, který měl kromě vykonávání tělesných trestů a popravování zločinců na starosti čištění jímek přetékajících fekáliemi, odklízení mršin a smetí z veřejných prostranství, chytání a utrácení toulavých psů a koček nebo čištění kanalizace, ale dohlížel také nad provozem městského nevěstince.

Odpadky se vyvážely za městské hradby nebo se házely do řeky Moravy, a tak není divu, že Olomouc postihlo hned několik morových ran. Podstatné zlepšení hygienických poměrů v Olomouci přinesl až konec 19. a počátek 20. století, kdy byly zbourány městské hradby (1876‒1887), byl vybudován ústřední hřbitov v Olomouci-Neředíně a započala výstavba Zemské nemocnice na Tabulovém vrchu. V nové obytné zástavbě se staly standardem koupelny a splachovací toalety.

„Je určitě užitečné připomenout si obrovský civilizační skok, který je spojen se zajišťováním moderních komunálních služeb oproti dobám městského kata… Vždyť dnes jen v Olomouci se téměř tři stovky pracovníků se 150 stroji a vozidly starají o více než 600 běžných kilometrů silnic a chodníků, 13 tisíc kontejnerů a popelnic na směsný odpad a 9 tisíc nádob na odpad vytříděný, o 12 tisíc svítidel nebo 260 hektarů veřejné zeleně,“ uvedl ředitel olomouckých technických služeb Miroslav Petřík.

Návštěvníci výstavy (ale nejen oni) se mohou zúčastnit soutěže v odhalení skutečných povolání (pracovní pozice) protagonistů plakátu k výstavě Kam s tím? Jejich názvy mohou spolu se svými kontaktními údaji napsat na soutěžní lístky, které jsou k dispozici na recepci VMO, a vyplněné vhodit do nádoby pro tento účel na recepci VMO připravené. Další možností je posílat správné odpovědi, se svými kontaktními údaji, e-mailem, a to na adresu: zc.omv@atnelav . Ze správných odpovědí doručených do 19. září budou vylosování tři výherci, kteří od společnosti Technické služby města Olomouce obdrží hodnotné ceny.

Výstava (Ne)viditelná Olomouc slaví jeden rok trvání

V rámci doprovodného programu k výstavě se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci koná dne 22. září koncert Jaroslava Hutky, kde současně proběhne dražba fotografií k výstavě, jejíž výtěžek bude věnován Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů.

(iza, foto: VMO)