Svátek má: Taťána

Regiony

Velikost textu:

Gymnázium Jeseník otevře sportovní studijní obor

Gymnázium Jeseník otevře sportovní studijní obor

Gymnázium Jeseník otevírá ve spolupráci s Olomouckým krajem a několika sportovními oddíly nový studijní obor, a to Gymnázium se sportovní přípravou. Záměrem školy je vytvořit pro sportovně nadanou mládež náročnou, ale zároveň atraktivní možnost studia.

Gymnázium Jeseník
12.říjen 2014 - 11:00

Od školního roku 2015/2016 je proto plánováno zřízení jedné třídy tohoto čtyřletého studia pro žáky vycházející z 9. ročníků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Informoval o tom web Olomouckého kraje.

Vzhledem ke specifikům horského regionu, ale i ke stávajícímu zázemí jesenických sportovních oddílů a výsledkům jejich dosavadní činnosti, budou pilotními sporty nově otevřeného oboru běžecké a sjezdové lyžování, cyklistika a z míčových her volejbal dívek. Gymnázium se sportovní přípravou nabídne studentů především kvalitní všeobecné gymnazijní vzdělání zakončené maturitní zkouškou, ale navíc v Olomouckém kraji zatím ojedinělou možnost simultánní sportovní přípravy v uvedených sportech.

Podstatný rozdíl oproti klasickému gymnáziu bude v oblasti tělesné výchovy a vlastní sportovní přípravy, pro kterou rámcový vzdělávací program stanovuje týdenní dotaci 16 hodin. Sportovní příprava bude zahrnovat sportovní tréninky, soustředění, účast na sportovních soutěžích a regeneraci vedoucí k zajištění rozvoje výkonnosti ve zvolených sportech na vysoké, případně i vrcholové úrovni. To vše pod vedením zkušených trenérů s licencí minimálně 2. trenérské třídy.

Absolventi školy budou mít předpoklady pro vysokoškolské studium zejména na fakultách tělesné výchovy a sportu či tělesné kultury pedagogických fakult, mohou nalézt uplatnění jako trenéři, lektoři sportovních kurzů či pracovníci v oblasti fyzioterapie, fitness aj.

Jesenicko dostane z EU 70 milionů na cestovní ruch


Žáci budou ke studiu přijímáni na základě talentové zkoušky konané v lednu předcházejícího školního roku) a výsledků následných běžných přijímacích zkoušek, které se uskuteční v dubnu. Přihlášky ke studiu oboru gymnázium se sportovní přípravou ve školním roce 2015/2016 je nutno podat již do konce listopadu 2014.

(iza, Olomouckenovinky.cz, foto: arch.)