Svátek má: Pavla

Regiony

Velikost textu:

Filip Dienstbier z UP soudcem Nejvyššího správního soudu

Filip Dienstbier z UP soudcem Nejvyššího správního soudu

Proděkan a člen katedry správního práva a správní vědy právnické fakulty Univerzity Palackého (UP) v Olomouci Filip Dienstbier byl v pátek 15. srpna jmenován soudcem Nejvyššího správního soudu. Do funkce nastoupí prvního října.

Filip Dienstbier
16. srpna 2014 - 15:07

Olomouckenovinky.cz o tom informovala Velena Mazochová z oddělení komunikace UP. Olomoucký odborník na správní právo se stal soudcem Nejvyššího správního soudu na podnět předsedy Josefa Baxy. Jeho nabídku Dienstbier přijal jako příležitost věnovat se podnětné a prestižní práci, na níž se v minulosti podílel v roli asistenta soudce i v rámci svého dosavadního pedagogického a vědeckého působení na olomoucké fakultě.

„Je to pro mne velké uznání,“ uvedl Dienstbier ke svému jmenování. Nejvyšší správní soud je podle něj „super arbiterem“ právě v té oblasti práva, které se dlouhodobě věnuje. „Činnost Nejvyššího správního soudu je mi velice dobře známa, s jeho rozsudky se běžně pracuje ve vědecké práci i při výuce,“ doplnil Dienstbier, který se jako uznávaný expert zaměřuje na obecně správní a stavební právo a právo životního prostředí.

Nejvyšší správní soud v rámci své činnosti dohlíží na zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů. Rozhoduje o opravných prostředcích – kasačních stížnostech nebo i o rozpuštění, pozastavení či znovuobnovení politických stran.

„Nejsou to spory mezi lidmi ani věc soudního trestání – do působnosti správních soudů patří primárně ochrana veřejných subjektivních práv,“ vysvětil Dienstbier. Typickým příkladem je podle něj udělení pokuty v přestupkovém řízení nebo zamítnutí stavebního povolení. „Když někdo s takovým rozhodnutím není spokojen, může se proti němu odvolat k vyššímu správnímu orgánu. Pokud není spokojen ani pak, může podat tak zvanou správní žalobu,“ dodal Dienstbier.

Ve výuce na olomoucké fakultě bude Dienstbier v omezeném rozsahu pokračovat i v budoucnu. Se studenty hodlá zůstat v kontaktu i jako případný zprostředkovatel stáží na Nejvyšším správním soudu, které by zvýšily jejich šance v konkurenci s posluchači brněnských práv.

„Spousta jejich studentů absolvuje už během studia různé stáže na Ústavním nebo Nejvyšším správním soudu. Po ukončení školy mají pak výhodu, když se například ucházejí o místa asistentů soudců. Myslím, že by bylo dobré tuto možnost pootevřít i olomouckým studentům – pokud bude prostor a zájem,“ zdůraznil Dienstbier.

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. (* 1969) působí na Právnické fakultě UP od roku 2001, nejprve jako asistent a odborný asistent na katedře správního práva, později jako její vedoucí. Od roku 2004 zastává funkci proděkana pro organizaci a rozvoj. Ve vědecké a pedagogické činnosti se zaměřuje na správní právo, zejména právo životního prostředí. Podílel se na monografiích a učebnicích správního práva a je autorem řady odborných článků věnujících se problematice územního plánování, památkové péči, stavebnímu právu či procesním otázkám správního soudnictví a fungování veřejné správy.

V okolí Univerzity Palackého chybí cyklostezky i pěší zóny

Zkušenosti v justici a legislativě získal jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu Václava Novotného a soudce Ústavního soudu Vladimíra Sládečka. Odbornou justiční zkoušku složil v roce 2013. Za olomouckou právnickou fakultu také dlouhodobě sledoval judikaturu správních soudů a připomínkoval ji pro Sbírku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. V letech 2006–2008 pracoval jako člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo, od roku 2003 je členem rozkladové, výkladové a legislativní komise Ministerstva životního prostředí a od roku 2008 členem Legislativní rady vlády ČR. V loňském roce byl jedním z kandidátů na zástupce veřejného ochránce práv.

(iza, Repro: Žurnál UP)