Svátek má: Svatoslav

Regiony

Velikost textu:

Množství parků je v Olomouci unikát. Polovina z nich je v majetku města

Množství parků je v Olomouci unikát. Polovina z nich je v majetku města

Olomouc je nejen u nás, ale i za hranicemi známá jako město květin a parků. Zeleň však neznamená pouze parky, ačkoli je jejich rozlohou ve srovnání s jinými městy Olomouc zcela unikátní.

Smetanovy sady v Olomouci.
14. dubna 2021 - 08:00

Jsou to trávníky, výsadba na sídlištích, stromořadí. O to vše je nutné se náležitě starat. Jak o zeleň ve městě pečovat dobře a hospodárně, nyní radí vedení města Olomouce nově zpracovaný materiál Strategie zeleně a management údržby.

Více než polovina zelených ploch v Olomouci je v majetku města. Máme proto velkou možnost, jak nejen vzhled, ale hlavně kvalitu zeleně ve městě ovlivnit. Dlouhodobý rozvoj zeleně v Olomouci bohužel není koncepční, což, jak strategie uvádí, má za následek například nevhodnou skladbu dřevin v některých lokalitách i nevyužití potenciálu lokalit jiných,“ vysvětluje primátor města Olomouce Mirek Žbánek.

Podle něj je třeba tento přístup změnit, proto si město nechalo zpracovat materiál, který nejen určuje silné stránky, které je třeba podpořit a následovat, ale zejména navrhuje další postup v rozvoji i péči o stávající zeleň pro příštích šest let, a to za využití dostupných finančních zdrojů. Případně radí, jak náklady na péči optimalizovat.

Cílem tohoto strategického dokumentu bylo zpracovat dlouhodobý koncepční rozvojový dokument pro období 2021 – 2027, který bude udržitelným způsobem plánovat rozvoj zeleně na území města. Péče o zeleň v takovém rozsahu a významu jako v Olomouci, která je svými parky zejména díky Floře proslulá, je poměrně nákladná záležitost.


"Roční náklady na péči o parky, zelené plochy, záhony, trávníky i stromořadí vyčíslila zpracovaná strategie na více než 108 milionů korun, přičemž v ní odborníci navrhli také oblasti, které by se mohly podílet na snížení nákladů. Ať už je to počet sečí trávníků v různých lokalitách města nebo vysazování keřů, které nepotřebují tvarování, to vše jsou rady, které můžeme využít k tomu, abychom o městskou zeleň pečovali dobře, ale také hospodárně,“ říká náměstek primátora města Olomouce Otakar Bačák, do jehož gesce péče o zeleň spadá.


Zachovat či rozvíjet plochy zeleně je potřebné nejen kvůli kvalitě života ve městě, ale také v souvislosti s adaptací na změnu klimatu a hospodaření s dešťovou vodou. S tímto rozvojem počítá i akční plán. Ten obsahuje hned několik lokalit, kde by měly v budoucnu vzniknout parky - „Park u kaple Panny Marie na Nových Sadech“, „Park na Dlouhé ulici“, „Park na ulici Lazecká“ a „ASO park“ či „Hradisko Východ“.

(pšt, olomouckenovinky.cz, zdroj: mmol)