Svátek má: Emílie

Politika

Velikost textu:

Zemřel kardinál Vlk, který měl jasno, kdo nejvíce poškodil církev

Zemřel kardinál Vlk, který měl jasno, kdo nejvíce poškodil církev

V sobotu 18. března 2017 zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk. Na kardinála  v různých mediích   vzpomínají věřící i ti, kteří nevěří. Připomeňme si muže, který měl i smysl pro humor, ale také  svými názory  dokázal zvednout diskusi proti němu a proti církevním restitucím.

Kardinál Miloslav Vlk
19.březen 2017 - 08:15

"Proč máte na hlavě tu červenou čepičku, pane kardinále?" ptaly se prý na jednom setkání s ním děti.
"Já jsem Vlk a tohle  je, co zbylo z Karkulky, kterou jsem snědl, " odpověděl dětem prý před lety  Miloslav Vlk s vážnou tváří.

"Kardinál Vlk při jedné rozhlasové besedě odpovídal na otázku, kdo v minulosti u nás nejvíce poškodil církev. Asi k překvapení posluchačů nejmenoval kardinál  na prvním místě komunisty, ale muže, který, když vstal, tak se hodinu stejně jako jeho matka modlil. Byl to Josef II., který v žebříčku cirkevních škodičů  se u kardinála na prvním místě umístil za rušení klášterů a církevních řádů, jež v letech, kdy měl Josef II. moc, zrovna  moc  neprováděly sociální a vzdělávací činnost," svého času touto exkurzí do historie glosoval jeden pedagog přednášku o katastru nemovitostí.

Během dvou ekumenických bohoslužeb si 6. července 2015 v Praze věřící různých církví připomenuli 600. výročí násilné smrti Mistra Jana Husa. Kardinál Vlk také přednesl výzvu k pokračování dialogu mezi církvemi v otázce období reformace a protireformace. Prvnizpravy.cz byly tehdy na místě děje a zachytily moment, kdy si kardinál upravoval oděv  a svérázně vyřešil, kam dát listy papíru s projevem.

Kardinál Miloslav Vlk měl na chvíli výzvy papeže Františka plné zubyMiloslav Vlk se narodil 17. května 1932 v jihočeské Líšnici (okres Písek).  Po absolvování vojenské služby byl v době částečného politického uvolnění přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor archivnictví. Studia zakončil promocí v roce 1960. Poté pracoval jako archivář v Okresním archívu v Třeboni, v Jindřichově Hradci, Okresním a Městském archívu v Českých Budějovicích, kde se později stal ředitelem.

V roce 1964 se mu podařilo zahájit studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen 23. června 1968 v Českých Budějovicích. Vzápětí jej tehdejší českobudějovický biskup Josef Hlouch, který se po osmnácti letech směl vrátit do diecéze, jmenoval svým sekretářem. Jeho vliv a pastorační působení však vadilo tehdejším politickým autoritám, proto byl v roce 1971 přeložen do malých farností, nejdříve na Šumavu - Lažiště a Záblatí (roku 1971). Po šestnácti měsících v roce 1972 se za trest stěhuje do Rožmitálu pod Třemšínem, kde působí sedm let. Zde mu byl v roce 1978 odňat tzv. "státní souhlas" k veřejnému výkonu kněžské služby.

Byl proto nucen hledat si jiné zaměstnání. Jako jiní potrestaní kněží přijal práci umývače výkladních skříní u pražského podniku Úklid a později si ze zdravotních důvodů našel práci archiváře ve Státní bance československé. Deset let žil v Praze, jako kněz tajně pracoval v malých skupinách věřících.

Dne 1. ledna 1989 mu byl vrácen "státní souhlas" a stal se farářem na Klatovsku - v Žihobcích a Bukovníku, později v Čachrově, Javorné, Železné Rudě, Běšinách a Strážově na Šumavě. 14. února 1990 byl jmenován českobudějovickým biskupem (biskupské svěcení 31. března 1990), 27. března 1991 pražským arcibiskupem a českým primasem, nástupcem kardinála Františka Tomáška. Od roku 1991 do roku 2000 byl předsedou biskupské konference, nejprve ČSFR, později České biskupské konference.

Dne 26. listopadu 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. V letech 1993 - 2001 byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí (CCEE). Od roku 1994 je členem Papežské rady pro sdělovací prostředky a Kongregace pro východní církve. V dubnu 2005 se účastnil konkláve ve Vatikánu, kdy sbor kardinálů zvolil nového papeže Benedikta XVI.

V květnu roku 2007 dosáhl kardinál Vlk 75 let věku a v souladu s církevním právem nabídl do rukou papeže Benedikta XVI. svou rezignaci. Papež mu prodloužil výkon funkce pražského arcibiskupa na další dva roky. Dne 13. února 2010 přijímá papež Benedikt XVI. rezignaci kardinála Vlka na pastorační vedení pražské arcidiecéze z důvodů dosažení stanovené věkové hranice.

Kardinál Miloslav Vlk je nositelem řady ocenění. V roce 1999 obdržel vysoké státní vyznamenání Spolkové republiky Německo "Velký kříž za zásluhy" (Grosses Verdienstkreuz). Roku 2002 mu prezident Václav Havel propůjčil řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. V roce 2001 obdržel čestnou medaili Tomáše Garrigua Masaryka od Masarykova demokratického hnutí a mezinárodní cenu města Görlitz - "Brückepreis". V roce 2006 obdržel ocenění organizace Ackermann Gemeinde, která pracuje pro uzdravení paměti Čechů a Němců, na jejich vzájemném smíření a spolupráci. Kardinál Vlk je nositelem řady dalších ocenění a uznání mnoha dalších institucí.

"Odpočinutí věčné dej mu Pane!" píše se na závěr v nekrologu na webu cirkev.cz.

(ps,cirkev.cz,  Prvnizpravy.cz, foto: ps)