Svátek má: Ilona

Regiony

Velikost textu:

Byly zahájeny stavební úpravy přednádraží ve Šternberku

Byly zahájeny stavební úpravy přednádraží ve Šternberku

Ve Šternberku byly zahájeny stavební práce na úpravě přednádražního prostoru v návaznosti na modernizovanou ulici Věžní a aktuálně probíhající elektrifikaci železniční tratě.

Ilustrační foto z akce
3. prosince 2020 - 08:00

V přednádraží budou vybudovány nové komunikace a zpevněné plochy pro vozidla i pro pěší. Celý prostor je řešen jako bezbariérový. V lokalitě přibydou parkovací  místa a chodci se budou  bezpečněji pohybovat díky novému propojení ulice Věžní a autobusového nádraží s železniční budovou. Nové parkoviště bude mít kapacitu 94 parkovacích míst, z toho 5 míst bude určeno pro osoby tělesně postižené.

Součástí díla je nové veřejné osvětlení a digitální informační panel pro vlakovou a autobusovou dopravu.

V rámci rozsáhlých terénních úprav je v plánu výsadba vzrostlých stromů, keřů a trvalkových výsadeb. V bezprostřední blízkosti výpravní budovy nádraží budou například vysazeny dva dominantní platany. V prostoru parkoviště a podél chodníku u rampy vysadíme jerlíny. Ve východní části přednádraží se počítá s výsadbou keřů, které oddělí prostor od rušné ulice Věžní.

Lokalita bude doplněna bohatým mobiliářem, návštěvníci budou moci využít 8 parkových laviček, 5 odpadkových košů a 18 stojanů na kola.

Realizace stavby si vyžádá také některé přeložky stávajících inženýrských sítí. Konkrétně se jedná o přeložky kabelových tras společností ČEZ a CETIN.

Na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dílo, bude stavební práce realizovat společnost Online-olin s. r. o. ze Šternberka. Dokončení díla je předpokládáno v září 2021. Celkové náklady za provedení stavby činí 17,5 mil. korun včetně DPH, z toho získaná dotace 14,7 mil. korun.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu:  „Šternberk – revitalizace přednádražního prostoru“, CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014500.

Pro Olomouckenovinky.cz Mgr. Irena Černocká, tisková mluvčí, Městský úřad Šternberk

(lh,olomouckenovinky.cz,foto web města Šternberk)