Svátek má: Milan

Regiony

Velikost textu:

Co je taky ještě voda

Co je taky ještě voda

Co nepatří do odpadu? Co je zodpovědností každého, kdo vypouští odpadní vody do kanalizace.

Vlhčené ubrousky v kanalizaci
22. února 2021 - 08:00

Například vlhčený ubrousek nebo vatová tyčinka, zbytky potravin, natož olej po smažení, v žádném případě nepatří do vašeho odpadu. Velkou chybou je také vyhodit do záchodu nespotřebované léky.

„Dokonce máme zdokumentován případ, kdy se někdo rozhodl do kanalizace vylít motorový olej z automobilu!“, řekl technický ředitel VAK Jesenicka Robert Černý.

Všechny výše popsané prohřešky, nutno zdůraznit, že zákonem zakázané, totiž velmi ztěžují zajištění bezpečného provozování veřejné kanalizace, což nejvíce ohrožuje zejména drahé technologie na čistírně odpadních vod v České Vsi. Může tak dojít ke zhoršení kvality čistícího procesu anebo klidně k nevratnému poškození strojního vybavení čistírny.Může se zdát, že problém závadných látek je primárním problémem vodohospodářské společnosti, jenže nezapomínejme, že nebezpečné odpady (oleje, léky, chemikálie) mohou zhoršit jakost povrchových nebo podzemních vod, a to už je potenciální riziko pro všechny spotřebitele. Kromě toho, „Každý občan Jesenicka má pro zodpovědné chování vytvořeny velmi dobré podmínky, kdy např. léky jde odevzdat v lékárně, olej vhodit do sběrné nádoby, vlhčené ubrousky do komunálního odpadu, barvy a ředidla donést do sběrného dvora…“, zmínil ředitel Černý.

„Touto cestou bychom vám rádi připomněli, že vaše zodpovědné chování je nedílnou součástí snah společnosti VAK Jesenicka o to, aby voda pitná i odpadní od nás dostávala maximální péči, ostatně tak nám to nařizuje zákon o odpadech," dodává Robert Černý, technický ředitel.

(rp,olomouckenovinky.cz,foto:VAK Jesenicko)