Svátek má: Gabriel

Regiony

Velikost textu:

Doprava ve městě v roce 2030? Více pěších a cyklistů

Doprava ve městě v roce 2030? Více pěších a cyklistů

O více než pět procent by měla v roce 2030 poklesnout individuální automobilová doprava v Olomouci. Růst by měla takzvaná udržitelná doprava – MHD, cyklodoprava i pěší docházka.

Ilustrační foto
7. června 2018 - 08:00

Předpokládá to Plán udržitelné městské mobility, který v pondělí schválili zastupitelé v maximalistické variantě.

„Plán udržitelné městské mobility je vypracován podle zásad metodiky západních zemí s důrazem na lidské hodnoty a spokojený život obyvatel ve městě, který je výrazně ovlivňován způsoby dopravy a jejich možnostmi,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec.

Tento strategický plán pomohl Olomouci odhalit silné i slabé stránky v městské dopravě a parkovacích prostorech a vytvořit optimalizované řešení veřejného prostoru a ulic. Maximalistická varianta počítá v dlouhodobém časovém horizontu s investicemi přes pět miliard korun. Peníze budou směřovat do technické infrastruktury. Počítají například s budováním záchytných parkovišť P+R na okraji města, s vybudováním nové tramvajové i autobusové vozovny, nebo s asi stovkou kilometrů cyklostezek či cyklopruhů.


„Velký důraz při zpracování tohoto plánu byl kladen na debatu s veřejností. Kromě rozsáhlého průzkumu dopravního chování to bylo i několik veřejných projednání a workshopů,“ dodal náměstek Jakubec.

Mezi cíle Plánu udržitelné mobility patří zvýšení dopravní a sociální bezpečnosti, snížení negativních vlivů dopravy na obyvatele a životní prostředí, zlepšení dostupnosti a atraktivity veřejné, cyklistické a pěší dopravy a zajištění ekonomické a energetické udržitelnosti dopravy.

Podle webu města Olomouce

(lh,olomouckenovinky.cz,foto město Olomlouc)