Svátek má: Gabriela

Regiony

Velikost textu:

Když se univerzity spojí, aby pomohly světu

Když se univerzity spojí, aby pomohly světu

Univerzita Palackého v Olomouci vstoupila do prestižní mezinárodní Aliance Aurora, která sdružuje devět univerzit napříč celou Evropou.

Ilustrační foto z jednání
4. prosince 2020 - 08:00

Ty se intenzivně zaměřují na výzkum a zároveň věnují velkou pozornost tématům udržitelného rozvoje a dalším aktuálním otázkám současné společnosti včetně klimatických změn či digitalizace. Cílem projektu, který financuje Evropská komise, je inspirovat univerzity napříč kontinentem, aby se společně podílely na vzdělávání, které přispěje k rozvoji společenské prosperity a bude mít reálný pozitivní dopad (nejen) na regiony, v nichž univerzity působí.

Univerzity jako lídři v inovacích a udržitelném rozvoji
Aliance Aurora sdružuje školy, které – jednoduše řečeno – mají starost o svět a cítí se za něj být zodpovědné. „Všechny univerzity, které se spojily do této aliance, mají výrazné vědecké a výzkumné výsledky. My si ale uvědomujeme, že to dnes nestačí. Univerzity nežijí odtrženy od světa. Důležité je získané poznatky využít v praxi ve prospěch společnosti, ať už při ochraně klimatu, v sociální problematice, nebo kdekoli jinde. Univerzity by měly být lídrem v inovativních přístupech v otázce udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti ve všech formách. Je to nejen naše zodpovědnost, ale i povinnost,“ uvedl rektor UP Jaroslav Miller k angažmá olomoucké univerzity v Auroře.

Univerzitě Palackého spojení s partnery z Velké Británie, Německa, Islandu, Nizozemska, Dánska, Rakouska, Španělska a Itálie přinese například možnost vzájemných vědeckých a studentských stáží, lepší provázanost přeshraničního studia či sdílení excelence a know-how ze spolupráce se soukromým sektorem, neziskovými organizacemi či místními komunitami. Ruku v ruce s tím jde také zkvalitnění studia na všech zapojených univerzitách a silnější pozice Aurory jako celku při naplňování strategických cílů či získávání grantů v daných oblastech. Některé z realizovaných aktivit se pak reálně promítnou také do života regionů, kde univerzity fungují. Mimo jiné například podporou inkluzivního vzdělávánís důrazem na marginalizované či sociálně slabší skupiny nebo posílením konceptu environmentálně vstřícného „udržitelného kampusu“.  

Aliance Aurora se chce zaměřit na témata, jakými jsou například klimatické změny, společenská odpovědnost a udržitelnost, digitalizace společnosti nebo kulturní rozmanitost a identita. „Členství v Auroře je pro nás pozitivní nejen v otázce tématu odpovědnosti a udržitelnosti, ale také v otázce posilování internacionalizace. Rozvoj a prohlubování mezinárodního prostředí na UP je součástí naší hlavní strategie a taková forma spolupráce ji o to více posiluje,“ dodal prorektor UP pro zahraničí Martin Kudláček.Olomouc jako „most mezi východem a západem“
Univerzity zapojené v Auroře chtějí k intenzivní spolupráci přizvat i další univerzitní partnery z východní Evropy a zemí mimo Evropskou unii. Věří, že taková forma spolupráce mezi univerzitami nabídne nové perspektivy a přinese vzájemné rozšíření obzorů. Univerzita Palackého by přitom měla hrát roli jakéhosi mostu mezi západem a východem. Už nyní je jasné, že do některých aktivit se v rámci Aurory zapojí také univerzity ze Slovenska, Ukrajiny, Bulharska a Severní Makedonie.

Účast v Alianci Aurora univerzitám přináší:
•    Významné evropské univerzitní partnery;
•    Možnost inspirativních studentských a pracovních stáží v zahraničí, lepší provázanost přeshraničního studia a intenzivnější sdílení know-how v konkrétních oblastech;
•    Spolupráci na udávání trendů v aktuálních tématech týkajících se klimatických i společenských změn a výzev;
•    Ještě výraznější působení na vývoj regionu a užší propojení s Evropou.


Členové Aliance Aurora
•    Vrije Universiteit Amsterdam, Nizozemsko
•    University of East Anglia, Norwich, Velká Británie
•    University of Duisburg-Essen, Duisburg, Německo
•    Universität Innsbruck, Rakousko
•    Copenhagen Business School, Dánsko
•    University of Iceland, Reykjavík, Island
•    Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Španělsko
•    University Federico II of Naples, Neapol, Itálie
•    Univerzita Palackého v Olomouci, ČR

Pro Olomouckenovinky.cz RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková, tisková mluvčí UPOL

(lh,olomouckenovinky.cz,foto UPOL)