Svátek má: Teodor

Regiony

Velikost textu:

Tři králové dorazili na radnici jako vyslanci chudých

Tři králové dorazili na radnici jako vyslanci chudých

Se zprávou o narození Spasitele a prosbou o štědrost ve prospěch chudých přišli v patek na olomouckou radnici Tři králové. 

Tři králové na radnici
7. ledna 2018 - 08:00

Pod kostýmy koledníků se ukrýval olomoucký biskup Antonín Basler, ředitel hospice na Svatém Kopečku Jiří Borik a vedoucí střediska Samaritán Charity Olomouc Petr Prinz. Doprovázel je flétnový soubor olomoucké Konzervatoře Evangelické akademie. Tři krále přivítal primátor Antonín Staněk a jeho náměstci Filip Žáček, Aleš Jakubec a Ladislav Šnevajs. Kromě nich naplnili pokladničku koledníků i další zaměstnanci magistrátu. Primátor popřál koledníkům úspěšný a pokojný nový rok, ale také ocenil jejich práci.

¨Tři králové přicházejí

„Chci vám poděkovat, protože se ve vás skrývají osobnosti, které jsou spojeny se zařízeními, jež v Olomouci pomáhají potřebným a lidem, kteří neměli štěstí žít bez problémů. Za sebe i statutární město chci slíbit, že v možnostech, které jsou nám dány, se budeme i nadále snažit pomáhat a naplňovat poslání, které město vůči svým obyvatelům v tomto směru má,“ ujistil koledníky primátor Staněk.


Kašpar, Melichar a Baltazar se vydali na významné olomoucké instituce, aby koledovali ve prospěch potřebných. Všem navštíveným přáli požehnaný nový rok a podle nejznámější tříkrálové tradice ověnčili veřeje navštívených institucí tradičními iniciálami K+M+B, které jsou zkratkou latinského nápisu Christus mansionem benedicat - Kristus ať požehná tomuto domu.

Foto z návštěvy

Záměrem Tříkrálové sbírky, kterou před lety jako první inicioval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, je zisk finančních prostředků pro lidi ocitající se v nouzi.

„Z výtěžku podpoří Charita Olomouc domácí hospicovou péči, vytvoření nových prostor pro starší nemocné lidi bez domova, rekonstrukci a zajištění vybavení sociálních bytů, vytvoření fondu pro rychlou pomoc lidem v akutní krizi a volnočasové aktivity dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením,” upřesnila Ludmila Gottwaldová, ředitelka Charity Olomouc.

Podle webu města Olomouc

(lh,olomouckenovinky.cz,foto město Olomouc)