Svátek má: Maxmilián|Maxim

Regiony

Velikost textu:

Tři králové letos přijeli koledovat do centra Olomouce na koních

Tři králové letos přijeli koledovat do centra Olomouce na koních

Kašpar, Melichar a Baltazar. Trojice, která se na rámy dveří podepisuje tradičním symbolem K+M+B+, dorazila v pondělí dopoledne do centra Olomouce.

Ilustrační foto z akce
8. ledna 2020 - 08:00

Tříkrálovou sbírku tentokrát symbolizovali králové v podání primátora Mirka Žbánka, ředitele Charity Olomouc Petra Prinze a rektora Arcibiskupského kněžského semináře Pavla Stušky. V centru města navštívili různé instituce, jako Vědeckou knihovnu Olomouc, univerzitu či Moravské divadlo, ale třeba i Mateřskou školu Ovečka. Koledovat přišli také k radnici.

„Do roku 2020 vám přeji, aby vaše srdce i mysl zůstala otevřená a plná lásky a pochopení. Přeji nám také to, aby díky naší práci naše město vzkvétalo,“ uvedl v proslovu po zpěvu koled jeden z koledujících králů, primátor Mirek Žbánek. „Díky za to, že se staráte o hmotné věci, jako třeba o krásnou radnici, která se postupně vyloupává z lešení v nové kráse, i za péči o věci duchovní a lidské,“ doplnil jej druhý z králů, Pavel Stuška. „Přejeme vám také hodně dobrých lidských vztahů, které se projevují mimo jiné tím, že myslíme na druhé. To je také smyslem naší sbírky,“ uzavřel proslovy třetí koledník Petr Prinz.

Tříkrálová sbírka, která vznikla před dvěma desítkami let právě v Olomouci a pořádá ji Arcidiecézní charita Olomouc, je pokaždé zaměřena na pomoc potřebným lidem. Letos výtěžek sbírky podpoří mimo jiné poskytování domácí hospicové péče, část výtěžku bude využita i na úpravy azylového domu sv. Anežky pro starší nemocné lidi na Svatém Kopečku.


Tři králové letos vyjeli na koních. „Letos jsme se rozhodli pro tuto formu, je krásnější a této tradici dodává i důstojnější podobu,“ vysvětlila angažmá koní Eva Štefková z Charity Olomouc. Atraktivní trojice jedoucích králů s doprovodem také přilákala množství kolemjdoucích, kteří mohli přispět do připravených kasiček.


Do ulic olomouckého děkanátu se už od 3. ledna postupně vydává na 1500 malých i velkých dobrovolníků koledníků, aby přinesli radostnou zvěst o narození Krista a zároveň prosili za ty, kteří si nemohou sami pomoci. Příspěvky se sbírají do úředně zapečetěných a očíslovaných kasiček s logem Charity, vedoucí tříkrálové skupinky se vždy prokáže platnou průkazkou. Koledníci budou chodit do 14. ledna. Tříkrálovou sbírku je možné podpořit i dalšími způsoby, například DMS KOLEDA 30 (nebo 60, 90) na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč) nebo příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.

Podle webu města Olomouce

(lh,olomouckenovinky.cz,foto  Blanka Martinovská,web města Olomouce)