Svátek má: Marcela

Regiony

Velikost textu:

V Rapotíně obnovili historickou alej

V Rapotíně obnovili historickou alej

Do obnovy historické aleje se 11. května 2017 pustili v Rapotíně. Na výsadbě stromořadí se podíleli obyvatelé obce, spolek průvodců Jeseníky i místní rybáři.

První stromy už jsou zasazené
13.květen 2017 - 08:00

Zatím bylo vysazeno 20 stromů a 160 keřů, dalších 30 stromů bude dosázeno na podzim. Výsadbu nové zeleně podpořila Nadace ČEZ částkou 150 tisíc korun. Historických alejí podél polních cest v této lokalitě bylo dříve mnoho, jednotlivým vlastníkům umožňovaly přístup k jejich polnostem. Většina z nich však byla vykácena kvůli scelování pozemků. Historická alej zůstala částečně zachována podél obecní polní cesty, která vede k lesu a kterou místní obyvatelé využívají k procházkám a výletům. Právě podél ní budou dosazeny nové ovocné stromy a keře.

„Obnovení aleje si přáli místní občané. Postupně bude vysázeno 50 alejových stromů – třešní, ořešáků a jeřábu a 160 keřů bezu černého, růže šípkové, brslenu evropského a ptačího zobu. Alej bude sloužit jako úkryt pro drobné živočichy, jako hnízdiště ptáků, ale také jako větrolam,“ řekl starosta obce Pavel Žerníček.  


Starosta Rapotína Pavel Žerníček

Česká města a obce s podporou Nadace ČEZ obnovují či nově vysazují stromořadí od roku 2011. Díky neustávajícímu zájmu žadatelů o grant se již podařilo vysadit přes dvě stě alejí a letos k nim přibývají desítky dalších.


„Jsme rádi, že si lidé důležitost zeleně v místě svého bydliště uvědomují a sami se podílejí na její výsadbě. Těšíme se na další stromořadí, která s jejich pomocí ještě letos v olomouckém kraji vyrostou,“ řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.


Starosta a místostarosta zatloukají kůly

Pozitivní vliv stromů se dotýká mnoha oblastí lidského života. Správně umístěná zeleň snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí, je schopná zvyšovat vlhkost vzduchu, tlumit výkyvy teploty i nežádoucí proudění vzduchu. Je významným producentem kyslíku a částečně také vzduch zbavuje škodlivých plynů. Snižuje prašnost i hluk a plní důležitou estetickou funkci.

Pro Olomouckenovinky.cz Mgr. Marie Pásková,mluvčí Skupiny ČEZ.

(lh,olomouckenovinky.cz,foto ČEZ)