Svátek má: Zdeněk

Regiony

Velikost textu:

Vedle mostu na ulici Komenského roste lávka pro pěší

Vedle mostu na ulici Komenského roste lávka pro pěší

Olomoučané mohou v tomto týdnu sledovat, jak nad řekou Moravou vedle mostu Komenského montuje firma lávku pro pěší. Lávka pro pěší, která se začala stavět 1.května, bude zprůchodněna 1.července. 

Ilustrační foto z akce
7. května 2018 - 08:00

Do té doby budou moct pěší využívat most Komenského. Výstavba lávky začala přípravnými pracemi, v rámci kterých došlo k odhumusování a odkopání stávajících svahů koryta. Dále bude probíhat příprava ploch a osazení panelových ploch, na kterých budou stát podpěry. Potom dojde k zasunutí nosné konstrukce, zhotovení chodníkové konzoly pro inženýrské sítě a provedení mostovky. Následně budou dosypány provizorní komunikace před a za lávkou. Před samotným zprůchodněním lávky ještě proběhne přemístění inženýrských sítí na lávku a provedení ledolamu.


Stavba lávky

Opěry budou provedeny v koruně svahu koryta na štěrku, na němž bude provedena panelová rovnanina. Podpěry budou založeny rovněž na panelové rovnanině uložené na štěrku. Jako ochrana proti podemletí bude proveden lemující železobetonový práh.

Lávka s příhradovou ocelovou nosnou konstrukcí bude založena mimo koryto. Lávka pro pěší bude 61 metrů dlouhá a 7,18 metrů široká. Spodní stavba lávky bude tvořena podpěrami osazenými přes nánožky na panelovou rovnaninu. Jako nosná konstrukce provizorní lávky bude použita konstrukce Bailey Bridge. Tato konstrukce se běžně využívá jako provizorní přemostění právě např. při uzavírkách mostů kvůli rekonstrukci.

Historická kafírna s programem na hradě Šternberk v úterý 8. května

Na začátku května na staveništi probíhají i další práce. Lidé mohou vidět například frézování vozovky v ulicích Na Letné, Blahoslavova a Nábřeží či odstranění konstrukčních vrstev chodníku v Masarykově ulici. Pokračují také práce na přeložce plynovodu v Blahoslavově ulici a na pravém břehu řeky u kolejí Univerzity Palackého. Na ulici Nábřeží probíhá přeložka telekomunikačních kabelů v chodníku.

Podle webu města Olomouce


(lh,olomouckenovinky.cz,foto  Jan Andreáš, město Olomouc)