Svátek má: Milan

Regiony

Velikost textu:

Nelegální trasa pro terénní kola poškodila les

Nelegální trasa pro terénní kola poškodila les

Poškození lesa v Neředíně zaznamenali zaměstnanci městské akciové společnosti Lesy města Olomouce. Zelenou plochu, známou jako Neředínský les, poškodili vandalové, když zde nepovolenými úpravami terénu i kácením vytvořili trasy pro jízdu na kolech.

Poškozený úsek lesa v Neředíně.
3. dubna 2021 - 08:00

Při této protizákonné činnosti navíc poškodili lesní porosty. V nejbližší době bude les uveden do původního stavu. „V lese někdo kácel dřeviny, aby zde mohl postavit překážky a skoky,“ říká ředitel Lesů města Olomouce David Janásek. „Není možné, aby si takto v lese někdo počínal! Ostatním návštěvníkům lesa zde pak hrozí riziko možného střetu s cyklisty. Z pohledu lesního hospodáře nerozumím tomuto jednání, když byl ve Slavoníně vybudován kvalitní moderní Bikepark, který mohou příznivci tohoto sportu plně využívat bez negativních dopadů na les i okolí.“ 

Bikepark ve Slavoníně přitom mohou lidé využívat bezplatně.„Terénní úpravy narušují lokalitu i z pohledu ochrany a tvorby životního prostředí ve městě a ochrany přírody,“ dodává Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu. „V době, kdy je vzhledem k omezení pohybu a cestování na krajinné prvky ve městě a jejich oživení vyvíjen velký tlak způsobený množstvím v území se pohybujících lidí, jsou tyto nelegální a nezákonné zásahy devastující!“

„Společnost Lesy města Olomouce bude při řešení této situace postupovat tak, aby vzniklý stav napravila a Neředínský les vrátila do původního stavu,“ komentuje situaci primátor města Mirek Žbánek.

Jednou ze základních úkolů společnosti Lesy města Olomouce je počínat si v lese tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese a aby byly zachovány funkce lesa. Nikdo nesmí bez povolení užít lesní pozemky k jiným účelům.

Kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech je zmiňován již v roce 1110

Je zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních a v neposlední řadě kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.

(pšt, olomouckenovinky.cz, zdroj. mmol)